แนะนำบริษัทเรา
 
หน้าหลัก
รู้จักเรา
สถานที่วางจำหน่าย
ตัวอย่างสินค้า

 
ฝาซักโครก
เฟลกซิแบค
เก้าอี้
ติดต่อเรา
 
ติดต่อเรา
ฟอร์มข้อมูล
แผนที่


Click for Printable Version

+66 (0) 2 383 0881

click to email us

 

Flexibak


Thanks to Siri Handicrafts, sales of this market leading back exerciser are climbing steadily.

Designed by two osteopaths, the product was originally made in the UK with a long lead-time and little profit. Then Siri got involved. Now Flexi:bak is manufactured in the Far East. The 8 scientifically designed segments are made with the finest wood from the Hevea Brasiliensis (rubber tree). The design also incorporates an ISO engineered aluminium bar with nylon self lubricating bushes. This enabled the company to deliver the product faster to customers and yielding a significantly higher profit.

Click here to read Environmental Policy Information... 


Siri Handicrafts handles all maufacturing and delivery by full container load to World Wide destinations. In the UK our sister company handles all fulfilment from its Gloucestershire Airport secure warehouse complex. Customer payments and orders are processed and the Flexi:bak is packed into a sturdy custom made carton, that is approved for UK mail order, before despatch.

For more information on Flexi:bak and even to buy it visit http://www.flexibak.net